Käyttöehdot

Kajappi toimii ilmoitusalustana yhteisöille, yrityksille sekä muille toimijoille.  Kajappi ei ole vastuussa ilmoitettujen tiedoista, vaan ilmoituksen, kupongin, tapahtuman ilmoittava taho vastaa itse tietojen paikkaansapitävyydestä sekä tietojen oikeellisuudesta.

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Palvelun käyttöehdot on laadittu niin, että ne soveltuvat sekä yksityis- sekä yritys/muu toimija -käyttäjän käyttöehdoiksi. 1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT Hamisolutionsin (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) ylläpitämä Kajappi -sovellus on keskitetysti ylläpidetty sovellus. Sovellus on tarkoitettu ensisijassa yksityishenkilöiden sekä yrtiysten tai muiden vastaavien toimijoiden käyttöön. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun sovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Sovelluksen tarjoajan ja sovelluksen käyttäjien (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välistä suhdetta. Oikeudet Sovellukseen omistaa Sovelluksen tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Sovellukseen. Rekisteröitymällä Sovellukseen ja/tai sitä käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Sovellusta. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Sovellusta käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

 1. TIETOSUOJA

Sovelluksen tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka Sovellukseen rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea.

 1. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

Kullakin Sovelluksen käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä Sovellukseen hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Sovelluksen käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Sovellukseen. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi luoda käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä Käyttäjäksi itse. Käyttäjän on Sovellukseen rekisteröityessään sekä Sovellusta käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Sovelluksen tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Sovelluksen tarjoajaa esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin. Käyttäjä on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta julkaistessaan ilmoituksia tai mainoksia Sovelluksessa. Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Sovelluksen tarjoajalle käyttäjätunnuksen käytön estämiseksi.

 1. TIETOJEN SÄILYTYS JA VARMUUSKOPIOINTI

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Sovelluksen tarjoajan palvelimelle. Sovelluksen tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Sovelluksen käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen.

 1. VASTUU SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÄJÄN VÄLITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ

Sovelluksen käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Sovellukseen ja/tai saattaa Sovellusta hyväksi käyttäen muiden saataville. Sovelluksen tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Sovellukseen toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Sovelluksen avulla ei saa välittää eikä Sovelluksen tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: – joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia – jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta – joka haittaa palvelun toimivuutta – joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista. Jokaisen Sovelluksen käyttäjän, joka huomaa Sovellukseen lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Sovellusta käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Sovelluksen tarjoajalle.

 1. OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Sovellukseen toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Sovelluksen tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Sovelluksen tarjoaja tarvitsee Sovelluksen toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

 1. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Sovelluksen tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Sovelluksen käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Sovellusta sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

 1. SOVELLUKSEN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET

Sovelluksen tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Sovelluksen ja Sovellus onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sovelluksen tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Sovelluksen jatkuvasta toiminnasta tai ominaisuuksista. Sovelluksen tarjoaja pyrkii kehittämään Sovellusta jatkuvasti ja tämän vuoksi Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia. Sovelluksen käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Sovelluksen kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Sovelluksen tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

 1. SOVELLUKSEN KÄYTTÖKATKOKSET

Sovelluksen tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Sovelluksen toimintakatkoksista.

 1. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET

Sovelluksen tarjoajalla on oikeus poistaa Sovelluksessa oleva tai estää Sovellusta hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Sovelluksen tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita. Lisäksi Sovelluksen tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Sovelluksen käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan. Saatuaan tiedon rikkomuksesta Sovelluksen tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hänelle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan Sovelluksen tarjoajan yhteystiedot rikkomuksen seuraamusten selvittämiseksi.

 1. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA

Jos Sovelluksen tarjoaja ei saa yhteydenottoa Käyttäjältä 180 vuorokauden sisällä käyttäjätilin/tunnuksen lukitsemisesta  tai muusta yhteydenottokehoituksesta, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa.